Obstetric and perinatal outcomes in pregnancies complicated by diabetes, and control pregnancies, in Kronoberg, Sweden

Anna Stogianni, Lena Lendahls, Mona Landin-Olsson, Maria Thunander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Obstetric and perinatal outcomes in pregnancies complicated by diabetes, and control pregnancies, in Kronoberg, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap