Occupational Contact Dermatitis-Thoughts on Establishing of Contact Allergy to Products Containing Well Known as Well as Initially Unidentified Sensitizers

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Occupational dermatosis are common all over the world. The prevalence depends on many factors including whether the legal system acknowledges both causation and aggravation of occupational dermatosis.

Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationClinical Contact Dermatitis
Undertitel på värdpublikationA Practical Approach
FörlagSpringer International Publishing
Sidor265-274
Antal sidor10
ISBN (elektroniskt)9783030493325
ISBN (tryckt)9783030493318
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Occupational Contact Dermatitis-Thoughts on Establishing of Contact Allergy to Products Containing Well Known as Well as Initially Unidentified Sensitizers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här