Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

717 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling har bidragit med systematisk information om hur personer med schizofreni lever sitt vardagsliv, och resultaten har visat på signifikanta relationer mellan ett aktivitetsperspektiv och hälsa. Avhandlingen består av fem studier. De första två är kvalitativa studier som handlar om tidsanvänding i förhållande till aktivitetsutförandet och aktivitetsengagemang. Den tredje och fjärde studien beskriver utvecklingen av ett instrument som grundar sig på resultatet från studie ett och två. Instrumentet heter på svenska, Profiler av aktivitetsengagemang bland personer med schizofreni (förkortas POES, på engelska). I den tredje och fjärde studien framgår att POES har tillfredsställande innehållsvaliditet, inter-bedömar reliabilitet, intern konsistens, samt begreppsvaliditet. Studie fyra och fem visar även att aktivitetsengagemang ökar eller minskar i förhållande till negative, positiva, och depressiva symtom. Vidare så visar studie fem att livskvalitet och självfaktorer, såsom en känsla av sammanhang och upplevd kontroll, även har ett samband till aktivitetsengagemang och tenderar att öka och minska i förhållande till aktivitetsengagemangsnivån. Avhandlingen visar på så sätt att det personer gör varje dag har betydelse för hur de mår, i vilken grad de har symtom, har en känsla av ett själv och finner mening i tillvaron. Resultatet i studierna understryker betydelsen av att identifiera aktivitetsengagemangsnivån för en person med schizofreni. Det är viktigt att nå ut med detta aktivitetsperspektiv på hälsa, inte bara till arbetsterapeuter eller andra som arbetar inom psykiatrin eller social tjänsten utan till samhället i övrigt.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
Handledare
  • Eklund, Mona, handledare
  • Hansson, Lars, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2007 feb 16
Förlag
Tryckta ISBN91-85559-89-x
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2007-02-16
Time: 09:00
Place: Hörsal 01 Vårdvetenskapens hus, Baravägen 3, Lund

External reviewer(s)

Name: Jacobsson, Lars
Title: Professor
Affiliation: Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri, Umeå universitet

---


<div class="article_info">U Bejerholm and M Eklund. <span class="article_issue_date">2004</span>. <span class="article_title">Time use and occupational performance among persons with schizophrenia.</span> <span class="journal_series_title">Occupational Therapy in Mental Health</span>, <span class="journal_volume">vol 20</span> <span class="journal_pages">pp 27-47</span>.</div>
<div class="article_info">U Bejerholm and M Eklund. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Engagement in occupations among men and women with schizophrenia.</span> <span class="journal_series_title">Occupational Therapy International</span>, <span class="journal_volume">vol 13</span> <span class="journal_pages">pp 100-121</span>.</div>
<div class="article_info">U Bejerholm, L Hansson and M Eklund. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Profiles of occupational engagement in people with schizophrenia, POES: Development of a new instrument based on timeuse diaries.</span> <span class="journal_series_title">British Journal of Occupational Therapy</span>, <span class="journal_volume">vol 69</span> <span class="journal_pages">pp 58-68</span>.</div>
<div class="article_info">U Bejerholm and M Eklund. <span class="article_issue_date">2006</span>. <span class="article_title">Construct validity of a newly-developed instrument: Profiles of Occupational Engagement in people with Schizophrenia, POES.</span> <span class="journal_series_title">Nordic Journal of Psychiatry</span>, <span class="journal_volume">vol 60</span> <span class="journal_pages">pp 200-206</span>.</div>
<div class="article_info">U Bejerholm and M Eklund. <span class="article_issue_date">2007</span>. <span class="article_title">Occupational engagement in persons with schizophrenia: Relationships to self-related variables, psychopathology, and quality of life.</span> <span class="journal_series_title">American Journal of Occupational Therapy</span>, <span class="journal_volume">vol 61</span> <span class="journal_pages">pp 21-32</span>.</div>


The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Division of Occupational Therapy (Closed 2012) (013025000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här