Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

717 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Occupational Perspectives on Health in People with Schizophrenia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap