Ocular and scleral alterations in gene-targeted lumican-fibromodulin double-null mice.

Shukti Chakravarti, Jennifer Paul, Luke Roberts, Inna Chervoneva, Åke Oldberg, David E Birk

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Ocular and scleral alterations in gene-targeted lumican-fibromodulin double-null mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.