Ocular function and morphology in humans and rabbits exposed to vigabatrin medication

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ocular function and morphology in humans and rabbits exposed to vigabatrin medication”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science