Of Tartar Princesses, Poetry and Mongol Khans

Igor de Rachewiltz, Ivan Franceschini, Nicholas Loubere

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostForskning

355 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
FörlagChina Heritage
Antal sidor14
UtgivningsortNew Zealand
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Historia och arkeologi
  • Språk och litteratur
  • Filosofi, etik och religion

Citera det här