Off-resonance rotating-frame amide proton spin relaxation experiments measuring microsecond chemical exchange in proteins

Patrik Lundström, Mikael Akke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

29 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Off-resonance rotating-frame amide proton spin relaxation experiments measuring microsecond chemical exchange in proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar