Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Offending Trajectories in Violent Offenders: Criminal History and Early Life Risk Factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap