Offentlighet i det digitala samhället: Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar. Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen.
Originalspråksvenska
FörlagNorstedts Juridik AB
UppdragsgivareSwedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)
Antal sidor324
ISBN (elektroniskt)978-913911552-6
ISBN (tryckt)978-913911552-6
StatusPublished - 2018 maj 23

Bibliografisk information

Jonas Ledendal är jur.dr. i handelsrätt och forskar om IT-rätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han disputerade på en avhandling om internationellt rättsskydd för datorprogram.

Stefan Larsson är docent i teknik och social förändring, jurist och lektor vid avdelningen för fastighetsvetenskap på Lunds universitet samt programchef för digitala samhället vid tankesmedjan Fores.

Joakim Wernberg är fil.dr i ekonomisk geografi och forskningsledare vid Entrepenörsforum. han har tio års erfarenhet av policyanalys och har bland annat specialiserat sig på EU:s inre digitala marknad och den datadrivna ekonomin.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik (exklusive juridik och samhälle)
 • Juridik och samhälle

Nyckelord

 • Offentlig rätt
 • offentlig sektor
 • vidareutnyttjande
 • sekretess
 • dataskydd
 • integritet
 • digitalisering
 • data
 • öppna data
 • insyn
 • transparens
 • allmän handling
 • allmänna handlingar
 • handbok
 • GDPR

Citera det här