Offspring pay sooner, parents pay later: experimental manipulation of body mass reveals trade-offs between immune function, reproduction and survival

Arne Hegemann, Kevin D. Matson, Heiner Flinks, B. Irene Tieleman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Offspring pay sooner, parents pay later: experimental manipulation of body mass reveals trade-offs between immune function, reproduction and survival”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi