Oklar krampsjukdom kan vara Hashimoto-encefalopati. Första svenska fallet:11-årig flicka med terapiresistenta kramper.

Sophia Boivie, Charlotte Liljevall, Johan Svensson, Lars Palm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1080 Nedladdningar (Pure)
Bidragets översatta titel Unclear seizure disorders may be Hashimoto encephalopathy. The first Swedish case: 11-year-old girl with therapy-resistant seizures.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2220-2221
TidskriftLäkartidningen
Volym109
Nummer48
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Endokrinologi och diabetes

Citera det här