Old overnight: Experiences of age-based recommendations in response to the COVID-19 pandemic in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Old overnight: Experiences of age-based recommendations in response to the COVID-19 pandemic in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap