Old Puzzle, New Insights: A Lithium-rich Giant Quietly Burning Helium in Its Core

V. Silva Aguirre, Gregory Ruchti, S. Hekker, S. Cassisi, J. Christensen-Dalsgaard, A. Datta, A. Jendreieck, J. Jessen-Hansen, A. Mazumdar, B. Mosser, D. Stello, P. G. Beck, J. de Ridder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Old Puzzle, New Insights: A Lithium-rich Giant Quietly Burning Helium in Its Core”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap