Older Adults Living in Disadvantaged Areas: Protocol for a Mixed Methods Baseline Study on Homes, Quality of Life, and Participation in Transitioning Neighborhoods

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Older Adults Living in Disadvantaged Areas: Protocol for a Mixed Methods Baseline Study on Homes, Quality of Life, and Participation in Transitioning Neighborhoods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Psychology

Medicine and Dentistry