Older patients with distal forearm fracture. A challenge to future fall and fracture prevention.

Eva Nordell, Ella Kolbrun Kristinsdottir, Gun-Britt Jarnlo, Måns Magnusson, Karl-Göran Thorngren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)90-95
TidskriftAging clinical and experimental research
Volym17
Utgåva2
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oto-rino-laryngologi
  • Hälsovetenskaper
  • Ortopedi

Citera det här