Older People Meet Robots: Three Case Studies on the Domestication of Robots in Everyday Life

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1608 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Older People Meet Robots: Three Case Studies on the Domestication of Robots in Everyday Life”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap