Older People Meet Robots: Three Case Studies on the Domestication of Robots in Everyday Life

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1584 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat