Older People´s Involvement in the Development of a Social Assistive Robot

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)8-18
TidskriftLecture Notes in Computer Science
Volym8239
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Citera det här