Om det behövs blir vi uppkäftiga

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Antologin Maktens (o)lika förklädnader tar upp det problematiska förhållandet mellan feminism, eurocentrism och klass från varierande infallsvinklar. Antologin kan läsas som en postkolonialt inspirerad lägesrapport om Sverige i början av det nya millenniet. Även om rasism är och har varit en marginaliserad fråga inom den svenska feministiska forskningen, visar flera texter i denna antologi att rasismen är en nyckel för att förstå nutida former av social differentiering. En viktig forskningsuppgift är därför att analysera hur könsidentiteter konstitueras inom ramen för ett rasifierat och klassindelat samhälle. Att problematisera rasism innebär inte bara att förkasta den som social praxis utan också att lyfta fram och undersöka hur erfarenheter av rasism parallellt med klass och kön formar sociala identiteter. En annan viktig aspekt som tas upp i antologin är medvetenheten om rasism, vilket anses vara av central betydelse för att förstå hur rasistiska ideologier präglar vår uppfattning om sociala fenomen. I detta sammanhang är begreppet intersektionalitet som introduceras i boken relevant för förståelsen av de mekanismer som gör kön, klass och etnicitet till bärande principer för överordning och underordning.

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes, kulturgeografen Irene Molina och sociologen Diana Mulinari skriver, debatterar och forskar om feminism, rasism och makt utifrån ett postkolonialt perspektiv.
Originalspråkengelska
Titel på värdpublikationMaktens (o)lika förklädnader : kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke
RedaktörerPaulina de los Reyes, Irene Molina, Diana Mulinari
FörlagBokförlaget Atlas
ISBN (tryckt)91-7389-105-3
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier

Citera det här