Om fertilitet och utbredning hos Xanthoparmelia tinctina, kustkaklav

Lars Arvidsson, Ulf Larsson, Arne Thell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

54 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Kustkaklav Xanthoparmelia tinctina förekommer på västkusten i Sverige. I denna artikel kartläggs arten med hjälp av litteratur och samlingar. Morfologi, kemi och DNA har undersökts på ett nyinsamlat exemplar med apothecier från Åsa i Ölmevalla socken i Halland. Ytterligare ett antal fertila herbariebelägg från Halland och Bohuslän anges, vilket är anmärkningsvärt då arten bara rapporterats fertil en gång tidigare.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)44-49
Antal sidor6
TidskriftLavbulletinen
Volym2017
Utgåva2
StatusPublished - 2017 dec.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här