Om islamofobi, homofobi och ifrågasättandets villkor. Ett samtal mellan Torsten Janson och Ann Heberlein vid CTR-dagarna 2005, Lunds Universitet, Sverige.

Torsten Janson, Ann Heberlein

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivetPeer review

Sammanfattning

Syftet med detta samtal är att reflektera kring två mycket dagsaktuella frågor, nämligen islamofobi och homofobi. Vad är detta? Hur tar det sig uttryck? Kan vi skönja snarlikheter mellan dem? Och vad har diskussionen om dessa fobier för inverkan på debatten om religion och sexualitet idag? Under vilka villkor är det idag acceptabelt att ifrågasätta islam eller homosexualitet?
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2005

Citera det här