Om Kändisjournalistik

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

363 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Avhandlingen närmar sig frågan om hur journalistiska praktiker underlättar konstruktionen av kändisstatus. Teoretiskt uppfattas kändisskap som en särskilt flytande form av social status baserat på medierad uppmärksamhet och engagemang. Journalistik studeras som en invitation att dela upplevelser, organiserade utifrån narrativa strukturer. De empiriska fallen som studeras i avhandlingen är två mångsidiga svenska kändisar: sångaren, dansaren, skådespelaren och programledaren Måns Zelmerlöw och målaren, designern, författaren, skådespelaren, sångerskan och glamourmodellen Carolina Gynning. Studien gör nedslag i deras karriärer, utifrån hur de representerar två arketyper av kändisar.

Avhandlingen undersöker hur journalister bygger inbjudande berättelser för publiken och underlättar parasociala relationer i processen. Studien finner att kändisjournalistikens utmärkande drag kommer ur genrens funktion att både rapportera om och konstruera kändisar. Genren definierar sin egen verklighet genom att använda en distinkt melodramatisk stil, blanda starka känslor och en strikt journalistisk reportagestil, låna stilelement från både hårda och mjuka nyheter när den tenderar att fokusera berättelser på hur kändisar närmar sig och övervinner hinder. Studien visar vidare hur journalister använder den melodramatiska genrens konventioner för att göra mediehändelser till engagerande samlingspunkter genom att skildra dem genom kändisens ögon. Vidare undersöker studien hur varje journalistisk text fungerar som en förmedlad mikrointeraktion mellan kändisar och publik och hur de olika texterna länkar ihop varandra till ett pågående meta-narrativ som låser in kändisen och publiken i en parasocial relation. Slutligen, visar avhandlingen hur mediala arenor påverkar kändisars karriärer genom att erbjuda olika möjligheter till framträdanden och journalistiska framställningar. Avslutningsvis hävdar avhandlingen att celebrifiering är en biprodukt av journalistiska metoder där kändisar hanterar sina känslor för att underlätta engagemang för individer och de sammanhang de uppträder i. Genom att framställa dem som extraordinära aktörer med en önskan att åstadkomma och övervinna hinder för att uppfylla en dramatisk konflikt, skapar journalister tilltalande och engagerande narrativ som bjuder in publiken att engagera sig och delta i kändisars medierade vardag.

Bidragets översatta titel On Celebrity Journalism
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Institutionen för kommunikation och medier
Handledare
 • Jarlbro, Gunilla, handledare
 • Olsson, Tobias, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2022 sep. 23
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-285-3
ISBN (elektroniskt)978-91-8039-286-0
StatusPublished - 2022 juni 3

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2022-09-23
Time: 10:00
Place: Hörsalen, SOL, Helgonabacken 12, Lund
External reviewer(s)
Name: Jerslev, Anne
Title: Professor
Affiliation: University of Copenhagen
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medie- och kommunikationsvetenskap

Nyckelord

 • celebrity culture
 • Media Analysis
 • kändiskultur
 • journalistik
 • press
 • media and communication studies
 • genre analysis
 • glamour

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Om Kändisjournalistik”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här