Om "kodifierad statsrätt"

Karl Dahlstrand

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Detta kapitel kommer främst att förhålla sig till koncepten ”kodifierad statsrätt” och rätten som ”formell ordning”. Den rättssociologiska forskningens rättsliga betydelse behandlas också, och hur rättssociologisk forskning kan vara betydelsefull för att lösa juridiska problem och kanske även utgöra en ”rättskälla”. Kapitlet syftar därför till att ge ett exempel på hur man kan se på ”rättssociologins byggstenar”.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationOm rättssociologisk tillämpning
RedaktörerIda Nafstad, Isabel Schoultz
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Kapitel12
Sidor221-242
Antal sidor21
ISBN (tryckt)978-91-44-13218-1
StatusPublished - 2020 jan. 10

Bibliografisk information

Aarnio, Aario (1987). The rational as reasonable. A Treatise on legal justification, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
Baier, Matthias & Svensson, Måns (2018). Om normer. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson, Bertil & Strömbäck, Erland (2014). Skadeståndslagen: En kommentar. Stockholm: Norstedts.
Dahlman, Christian (2011). Rätt och rättfärdigande. En tematisk introduktion i allmän rättslära. Lund: Studentlitteratur.
Dahlman, Christian & Wahlberg, Lena (2019). Juridiska grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur.
Dahlstrand, Karl (2007). Den anomiska rätten. Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna. Lund: Research Report in Sociology of Law.
Dahlstrand, Karl (2012). Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer. Lund: Lund Studies in Sociology of Law.
Dahlstrand, Karl (2013). Norms about norms – a Hartian perspective. I: Baier, Matthias (red.) Social and Legal Norms: Towards a Socio-legal Understanding of Normativity. London: Ashgate.
Dahlstrand, Karl & Svensson, Måns (2017). Att undersöka nätet ur ett normperspektiv. I: Mallén, Agneta (red.) Kriminologiska metoder och internet. Stockholm: Liber.
Dahlstrand, Karl (2018). The Leaking Law. I: Febbrajo, Alberto (red.) Law, legal culture and society: mirrored identities of the legal order. Abingdon: Routledge.
Gustafsson, Håkan (2002). Rättens polyvalens: En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet. Lund: Lunds universitet.
Hart, Herbert & Lionel, Adolphus (1997[1961]). The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press.
Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.
Hydén, Håkan (2018). Rättssociologi, om att undersöka relationen mellan rätt och samhälle. I: Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.) Juridisk metodlära. Lund: Studentlitteratur.
Jerre, Kristina & Tham, Henrik (2010). Svenskarnas syn på straff. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Lernestedt, Claes & Tham, Henrik (red.) (2011). Brottsoffret och kriminalpolitiken. Stockholm: Norstedts juridik.
Mathiesen, Thomas (2005). Rätten i samhället. Lund: Studentlitteratur.
Nilsen, Lisa Govasli, Langballe, Åse & Dyb, Grete (2016). ”Men hva er det egentlig ment for?” Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Oslo: NKVTS.
Olaussen, Leif Petter (2013). Hvar synes folk om straffnivåer? En empirisk undersökelse. Oslo: Novus forlag.
Prop. 1962:10 Med förslag till brottsbalk.
Prop. 1972:5 Med förslag till skadeståndslag m.m
Raz, Josefh (1979). The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford: Clarendon Press.
SOU 1969:58 Rättssociologisk undersökning av skadeståndsrätten : förberedande utredning.
SOU 2016:7 Integritet och straffskydd. Betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.
Svensson, Eva-Maria (2014). De lege interpretata – om behovet av metodologisk reflektion. Juridisk publikation, 211–226.
Svensson, Adam (2019). Polisen erkänner: Fel att forsla bort tiggande kvinna. Dagens Nyheter, 19 juni: https://www.dn.se/sthlm/polisen-erkanner-fel-att-forsla-bort-tiggande-kvinna.
Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical investigations. Oxford: Blackwell.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • Brottsoffer
  • Kränkningsersättning
  • Rättssociologi
  • Praxis
  • Normer
  • Rättvetenskap
  • Kriminologi
  • Skadestånd

Citera det här