Om normer

Matthias Baier, Måns Svensson

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Hur vet vi vad som är rätt och fel i en situation? Och hur avgör vi hur vi ska handla? Lagar är tydligt nedskrivna och det finns föreskrivna sanktioner om man bryter mot lagen. Men så tydligt är inte vårt samhälle. När vi är laglydiga utan att känna till lagen följer vi egentligen normer. Vårt handlande styrs sällan enbart av lagar och regler utan av dessa, oskrivna och osynliga, normer.

Normer och rättsregler hänger ihop. I den här boken analyseras och diskuteras samhällets och rättssystemets normer. Författarna ger en övergripande bild av vad normer är, hur de definieras, deras tillkomst och uppbyggnad samt olika typer av normer. De reflekterar även över normers betydelse i samhället - vilka funktioner de har och varför vi följer normer.
Om normer är en uppföljning och fördjupning av Om rättssociologi. Boken är särskild framtagen för grundutbildningen i rättssociologi, men kan med fördel användas även på utbildningar i juridik, sociologi, socialt arbete och kriminologi.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor167
Utgåva2
ISBN (tryckt)9789144127651
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • rättssociologi
  • normer och lagstiftning
  • sociala normer

Citera det här