Om normer

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

Originalspråksvenska
UtgivareRättssociologiska enheten/Sociology of Law, Lund University
Antal sidor119
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Citera det här