Om självbiografins obestämdhet. Fakta/och eller fiktion. Dokument och/eller roman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftVEST. Tidskrift för vetenskapsstudier
StatusPublished - 1992

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här