Ombytta roller: Marknadsliberaler och statsaktivister 1939

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets översatta titel Reversed roles: Market liberals and state activists in 1939
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)89-116
Antal sidor28
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym126
Nummer1
StatusPublished - 2024 mars 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här