On Aristotle and Baldness : Topic, Reference, Presupposition of Existence, and Negation

Johan Brandtler

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

200 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On Aristotle and Baldness : Topic, Reference, Presupposition of Existence, and Negation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora