On channel quantization for multi-cell cooperative systems with limited feedback

Xueying Hou, Chenyang Yang, Buon Kiong Lau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

149 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat