On chemical and diffusional interactions between PCBN and superalloy Inconel 718: Imitational experiments

V. Bushlya, A. Bjerke, V. Z. Turkevich, F. Lenrick, I. A. Petrusha, K. A. Cherednichenko, J. E. Ståhl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

235 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On chemical and diffusional interactions between PCBN and superalloy Inconel 718: Imitational experiments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar