On Commodification and the Governance of Academic Research

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    16 Citeringar (SciVal)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”On Commodification and the Governance of Academic Research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap