On confidence regions induced by the Wilcoxon rank sum test

Vibeke Horstmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

In the process of constructing a confidence region induced by the Wilcoxon two-sample test ties always appear. We show that, for various ways of handling ties, the confidence region will be an interval.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)333-338
TidskriftStatistics and Probability Letters
Volym23
Nummer4
StatusPublished - 1995

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On confidence regions induced by the Wilcoxon rank sum test”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här