On confidence regions induced by the Wilcoxon rank sum test

Vibeke Horstmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On confidence regions induced by the Wilcoxon rank sum test”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi