On controller & capacity allocation co-design for networked control systems

Mohammad Tabbara, Anders Rantzer, Dragan Nesic

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On controller & capacity allocation co-design for networked control systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap