On fast Birkhoff averaging

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On fast Birkhoff averaging”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics