On interpolation of weighted $Lsp{p}$-spaces and Ovchinnikov's theorem

Jan Gustavsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)237-251
TidskriftStudia Mathematica
Volym72
Nummer3
StatusPublished - 1982

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här