On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

150 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap