On Lactobacillus plantarum 299v, bacterial translocation and intestinal permeability.

Peter Mangell

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

646 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On Lactobacillus plantarum 299v, bacterial translocation and intestinal permeability.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry