On laplace–carleson embeddings, and lp-mapping properties of the fourier transform

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On laplace–carleson embeddings, and lp-mapping properties of the fourier transform”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik