On long-term outcome of anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

70 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On long-term outcome of anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap