On long-term outcome of anastomotic leakage after anterior resection for rectal cancer

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

99 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat