On methods for pattern recognition with application to epileptic electroencephalograms

Patrik Wahlberg

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Elektroencefalogrammet (EEG), dvs mätning av potentialer på skalpen, är en relativt enkel och gammal teknik för att studera hjärnans aktivitet. Trots de stora framstegen inom s k brain-mapping-tekniker på senare år (magnetröntgen, PET, SPECT), är EEG fortfarande ett viktigt verktyg för diagnos. En av dess fördelar gentemot andra tekniker är dess fina tidsupplösning.

Ett stort användningsområde för EEG-signalen är diagnosticering av epilepsi. Epilepsi yttrar sig i EEG på framför allt två olika sätt: vid anfallsstart sker en förhöjning av signalenergin, och mellan anfallen kan förekomma spontana transienter, s k spikar. Spikarna är viktiga eftersom man antar att de ofta härrör från epileptiska fokus. Även anfallsstarter används för lokalisation av fokus.

Denna avhandling behandlar olika tekniker för signalbehandling av flerkanaligt uppmätta EEG-signaler från epileptiker, närmare bestämt spikar och anfallsstarter. För att få kunskap om de epileptiska fokusen, t ex deras antal och placering i hjärnan vill man kategorisera spikar. Eftersom kategorierna ofta är illa definierade då de uppmäts på skalpen krävs statistisk robustitet hos kategoriseringsalgoritmen. Dessutom önskar man att spikar av samma kategori är synkroniserade till varandra innan man utför kategorisering, eftersom annars kategorierna kan vara svåra att finna. Den rika förekomsten av störning i signalerna påkallar metoder för brusreduktion. Dessa avgränsade problem studeras i tre av avhandlingens fem delar. Den sista delen handlar om brusreduktion i anfallsstart-EEG, vilket kräver tekniker avpassade till icke-stationära signaler eftersom anfallsstart-EEG har ett snabbt varierande frekvensinnehåll.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för elektro- och informationsteknik
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1999 okt. 15
Förlag
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1999-10-15
Time: 13:15
Place: Room E:1406, E-huset, LTH, Lund

External reviewer(s)

Name: Koski, Timo
Title: Docent
Affiliation: [unknown]

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On methods for pattern recognition with application to epileptic electroencephalograms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här