On Microvascular Inflammation and Intestinal Leakage in Radiation Enteropathy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

482 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On Microvascular Inflammation and Intestinal Leakage in Radiation Enteropathy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap