On New Implants - The results of five prospective, randomized RSA trials with aspects on phased introduction and continuous migration

Mats Molt

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On New Implants - The results of five prospective, randomized RSA trials with aspects on phased introduction and continuous migration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap