On norovirus outbreaks and transmission in hospitals

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

300 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On norovirus outbreaks and transmission in hospitals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology