On oxygen production by photosynthesis: A viewpoint

A. Y. Borisov, L. O. Björn

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  1 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  In this brief communication we provide an estimate of the part of the incident solar energy used for oxygen evolution as well as the time, in years, needed for the generation of the present amount of molecular oxygen in the biosphere by photosynthesis on land and in the ocean. We find this to be ≈4,000 yr. We also find that the ocean produces 22% more oxygen than the land surface.

  Originalspråkengelska
  Sidor (från-till)44-47
  Antal sidor4
  TidskriftPhotosynthetica
  Volym56
  Nummer1
  Tidigt onlinedatum2017 juni 13
  DOI
  StatusPublished - 2018

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cellbiologi

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen för ”On oxygen production by photosynthesis: A viewpoint”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Citera det här