On Parameter Estimation and Control of Time-Varying Stochastic Systems

Bengt Lindoff

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Denna avhandling kan delas in i två delar. Den första delen behandlar en analys av en vanlig parameter estimations algoritm - Rekursiv Minska Kvadrat (RMK) algoritmen. Denna algoritm används ofta inom tekniska tillämpningar när man vill estimera modeller i realtid. T.ex. kan RMK användas för att finna modeller på hur framtida elförbrukning i Malmö (eller någon annan stad) kommer att se ut, så att elkraftbolagen vet hur mycket el som de måste producera om t.ex. en timme eller en dag. Vidare kan RMK även användas vid modellering av talsignaler i mobiltelefoni, t.ex. GSM. Problem uppstår när det visar sig att det man modellerar varierar med tiden (t.ex. elförbrukningen varierar med årstiderna och även med dygnets timmar ,samt tal varierar naturligtvis också). I avhandlingen beräknas hur bra man kan estimera sina tidsberoende parametrar under olika förutsättningar.

I andra delen av avhandlingen presenteras en styralgoritm som man kan använda för att styra system som störs av mycket brus och som varierar med tiden. Tillämpningarna kan man hitta inom många tekniska (och icke-tekniska) områden, allt från att styra raketer till att finna optimala köp- och sälj-strategier i aktiehandeln.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Matematisk statistik
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1997 sep. 26
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-2619-0
StatusPublished - 1997

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1997-09-26
Time: 10:15
Place: Sal A, Matematik-huset, Lund

External reviewer(s)

Name: Brockwell, Peter
Title: Prof
Affiliation: Dept. of Statistics, Colorado State University, USA

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On Parameter Estimation and Control of Time-Varying Stochastic Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här