On prediction intervals based on predictive likelihood or bootstrap methods.

Hall Peter, Peng Liang, Nader Tajvidi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)871-880
TidskriftBiometrika
Volym86
Nummer4
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här