On Prediction of Bivariate Extremes

Rakonczai Pal, Nader Tajvidi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)115-139
TidskriftInternational Journal of Intelligent Technologies and Statistics
Volym3
Nummer2
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här